Hur kan jag förebygga förlorad data

Förebygga förlorad data kan man göra på många sätt. Man bör nog först fråga sig varför data går förlorad? Svaret är den mänskliga faktorn. Det har man kunnat konstatera genom en global undersökning som genomfördes av Kroll Ontrack. I undersökningen, där man frågade både privata datoranvändare och företagsanvändare, kom man fram till att i 40% av fallen kan förlorad data härledas till den mänskliga faktorn.

Hur kan jag förebygga förlorad data

Förebygga förlorad data- steg för steg

Hur kan jag förebygga förlorad data? Det första man bör göra är att utbilda sig själv och/eller sin personal i hur man lagrar data. Det är många gånger enkelt gjort att radera något man behöver. Ifall man sorterar sin data rätt i exempelvis olika mappar så förebygger man att data raderas av misstag från hårddisken.

En annan åtgärd man kan vidta är att ha en pålitlig dator eller server. Det är tyvärr relativt vanligt att en dator eller en server kraschar och det blir då genast mycket svårare att få tillbaka sin data. Man kan också ha en backup av sin hårddisk för att förhindra att data försvinner.

Vad man bör göra när data har försvunnit?

Har data gått förlorad bör man genast sluta använda datorn. Ifall man behöver använda datorn så skall man inte använda den hårddisk där något gått förlorat från. Anledningen till att man inte ska använda datorn är för att det försvårar processen att få tillbaka din data. Man bör också göra en bedömning av vad som gått fel för att så snabbt som möjligt kunna förhindra att filerna inte kan återskapas.

Förebygga förlorad data – en sammanfattning

Den första åtgärden är enkel att vidta då man som datoranvändare helt enkelt måste vara mer försiktig med hur man behandlar sin data. Ofta kan det gå lite för fort när man sorterar i sina filer och det är ibland där som problemen uppstår. Åtgärder som kräver lite mer pengar och intresse är att investera i en bra dator eller hårddisk som har en backup.